Gezinstherapie


Als kinderen opgroeien en een eigen identiteit ontwikkelen, kan dat botsen met ideeën en regels die ouders hebben over opvoeding en samenleven onder één dak. Door een betere communicatie en samenwerking tussen ouders en tussen ouders en kinderen kunnen spanningen en problemen binnen het gezin worden verminderd. Door gezamenlijk een helder 'opvoedingsbeleid' vast te stellen en in de uitvoering elkaar ruimte en steun te geven, kunnen ouders op één lijn komen.

Spanningen binnen een gezin kunnen aanzienlijke verbeteren als je als ouders goed kunt samenwerken en een heldere structuur kunt bieden voor de kinderen. Daarnaast is het heel belangrijk om als gezin op een goede manier met elkaar te kunnen communicaren.  Gezinstherapie kan je hierbij helpen.  Ik ga bij gezinstherapie uit van vier aannames:

  • Ouders willen het beste voor hun kind. Dit geldt als ouders bij elkaar zijn, maar ook als ze zijn gescheiden. Wat 'het beste' voor je kind is daarover lopen de meningen uiteen. Daarom is het belangrijk om in je rol als ouders zoveel mogelijk één lijn uit te stippelen.
  • Ouderschap maakt kwetsbaar. Je kunt niet altijd alles goed doen, en dus spelen schuldgevoelens en schaamte vaak een rol bij ouderschap.
  • Kinderen hebben liefde, ruimte en structuur nodig. Kinderen weten vaak heel goed hoe ze willen dat dingen lopen in het gezin. Hun wil botst echter soms met de inzichten en regels van hun ouders. De kunst is kinderen de ruimte te geven die ze verdienen en aankunnen en tegelijkertijd de structuur te bieden die ze nodig hebben. 
  • Ouders zijn eindverantwoordelijk. Voor mij is het  heel belangrijk dat ik als professional kan aansluiten bij wat je belangrijk vindt in opvoeding en het begeleiden naar volwassenheid van je kinderen.
  1. A