Relatietherapie

Mensen volgen om verschillende redenen een relatietherapie. Je hebt het gevoel dat het niet meer zo soepel loopt als in het begin van je relatie… Je bent uit elkaar gegroeid… Je merkt dat je om kleine dingen ruzie maakt … Seks is niet meer zo fijn en bevredigend als vroeger …

Wat je in het begin juist heel erg leuk aan je partner vond, wordt later soms een  bron van ergernis.  Romantische films eindigen vaak met het nieuwbakken koppel dat verliefd het beeld uit loopt.   Waarschijnlijk is jullie relatie ook zo begonnen. Maar de kunst is om als de verliefdheid voorbij is, een manier te vinden om je relatie sterk, vertrouwd en intiem te houden.  Hoe doe je dat als kinderen, werk of andere zaken al je energie opslokken.   In relatietherapie staat het ontwikkelen van relationele vaardigheden centraal... Hoe leer je patronen in je relatie herkennen... Welke patronen zijn constructief en welke destructief ?                                                                                                                                                                      Brengt het gedrag dat je laat zien ook  de boodschap over die je wilt je wílt overbrengen ? 

Er zijn vele manieren om relatieproblemen te behandelen. Bij de behandeling van relatieproblemen hanteer ik vooral deze twee  methodieken:

Emotionally Focused Therapy (EFT) is gericht op diepgaande verandering, waarbij de nadruk ligt op herstel van verbondenheid , vertrouwen en een hechte en veilige emotionele band. Als het lukt elkaars emotionele behoeften te erkennen, zijn praktische tegenstellingen veel gemakkelijker en (vooral) blijvend op te lossen. Een EFT behandeling is geschikt voor mensen die bereid zijn naar zichzelf, hun partner en de onderlinge interactie te kijken en daar op te reflecteren. Uitgangspunt voor deze behandeling is dat je, ondanks de grote problemen die je ervaart, voelt dat de basis in de relatie er nog is, maar dat de verbinding tussen jou en je  partner te wensen over laat. Voor een EFT behandeling is het nodig dat je beiden de wil heeft om te investeren in verandering.

Oplossingsgerichte therapie is een elegante en snelle methode. Deze  behandeling richt zich op op het creëren van kleine veranderingen met groot effect. Voor de behandeling is het niet altijd nodig dat beide partners komen: soms is het sneller en effectiever als één van beiden komt. Het motto hierbij is: andere input levert andere output.